Aktuality:

Nebylo lehké najít shodu, ale snad se již daří. Toto místo se pomalu stává lokálním centrem rozrůstající se městské oblasti "Horská". Snahou je lokální centrum "Horská"vytvořit jako živý veřejný prostor využívaný co nejširší skupinou obyvatel oblasti. Místem, kde je možné se potkat se známými a dát si kávu, vypustit děti s kamarády, zaběhat si...

Magistrát se na nás obrátil s výzvou, abychom ve svém okolí nalezli místa, která by šla uklidit v rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko". Smyslem této akce je zvelebení zanedbaných zákoutí s nalétaným i navezeným odpadem. Zapojit se mohou nejrůznější organizace, instituce, firmy i jednotlivci a samozřejmě hlavně my - sousedé.

Dne 15.12. se bude konat setkání zástupců osadních výboru s panem primátorem. Obsahem setkání mají být aktuální témata, která se přímo týkají nás a našich sousedů. Předmětem jednání má být předběžný plán oprav komunikací pro příští rok, podněty k zimní údržbě, stav schvalování územního plánu a participativní rozpočet. Dále by se měl probrat např....

Děkujeme Vám všem za účast na setkání Jaká bude nová "Horská". Zatím za Osadní výbor shrnujeme předběžné požadavky, oceníme, když nám napíšete ještě další připomínky: