Setkání Jaká bude nová "Horská"

03.11.2021

Děkujeme Vám všem za účast na setkání Jaká bude nová "Horská".  Zatím za Osadní výbor shrnujeme předběžné požadavky, oceníme, když nám napíšete ještě další připomínky:

- místo posuzovat v kontextu plánované masivní výstavby v okolí

- místo by mělo mít převážně podobu volného veřejného prostranství, možná přiměřeně velká stavba u točny autobusu, která by sloužila jako kavárna/bistro/místo pro kulturní aktivity aj.

- odkrytí pramenů a zatrubněného potoka  a revitalizaci okolí přírodě blízkým způsobem

- vytvořit prostor pro rekreační aktivity

- celou oblast Horská posuzovat jako celek, nikoli jako izolované developerské projekty, zabývat se kapacitou území a vším, co přináší růst počtu obyvatel (včetně možné potřeby budování školských zařízení)

- absolutní zklidnění ulice Botanická a převedení do režimu obytná zóna - umožnění sportovních aktivit, dětské cyklistiky, jízdy na bruslích apod ...

- v širším okolí úprava ulice Přírodní/ U Koupaliště a návrh režimu ulice U Slunečních lázní a U Pramenů (cesta dětí do školy)

- zachování točny autobusu a ústup od nápadu na kruhový objezd

- zachování pěší prostupnosti z ulice Horská a U Slun. lázní směrem lesu, Lesnímu koupališti

V nejbližší době připravíme komentář setkání, představíme podrobné výsledky participace a odpovíme na některé dotazy, které se objevují.