Malé setkání OV nad aktuálními tématy dne 26. 4. 2022

27.04.2022

Projednávaná témata:

Zhodnocení chystané urbanistické soutěže Lokální centrum Horská (okolí zastávky U Pramenů)

 • Základ je pojmenování, jaké jsou možnosti? Např. Lokální centrum U Pramenů - Horská? Nebo Lokální centrum Horská?
 • Co je dále v tomto místě potřeba? Krom již navrženého je to malé hřiště pro děti v oblasti Botanické ulice (jednání se soukr. majitelem pozemku) a poblíž prostor pro nějaké centrální místo
  k setkávání, kde bude i klasická oldschoolová nástěnka apod.
 • Tříděný odpad - v zadání soutěže nepožadovat obnovu nyní předimenzovaného centrálního místa v ul. U Slunečních lázní (příliš velké, láká ke svozu autem ze vzdálených lokalit, což znamená, že je neustále plné a generuje dopravu) a tříděný odpad řešit menšími stanovišti u domů.
 • Jakmile bude čas, větší příspěvek s informacemi, jak přípravy soutěže postupují. 

Lesní koupaliště

 • Zájem, aby Lesní koupaliště získalo zpět místní charakter a nastavilo se vlídné soužití a spolupráce - např. udělat zde nějakou sousedskou akci, pravidelná setkání s možností probrat aktuální záležitosti.
 • Dopravní řešení (v předchozím jednání na odboru dopravy se jako nejvhodnější ukázala pěší zóna - spolupráce na řešení).

Obytná zóna (dopravní téma)

 • Pro naší oblast je obytná zóna opravdu asi nejvhodnější viz. argumentace ve Vyjádření k návrhu Územní studie lokality Ekoflora.
 • Problematika posuzování případných nehod, kdy by dítě, pohybující se v ulici bez chodníku jinak, než u krajnice na správné straně vozovky, mohlo být považováno za viníka nehody.
 • Malé povědomí o tom, jaký je rozdíl mezi Zónou 30 a Obytnou zónou.

Činnost OV  – nutnost zapojení dalších členů, uspořádání většího setkání