Zásady pro investory – co by bylo dobré udělat v našem území

25.05.2023

V Liberci byly schváleny Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Použití těchto Zásad znamená spoluúčast investorů na rozvíjení okolí jejich projektu prostřednictvím investičního příspěvku (poplatku) na zlepšení stavu části města, kde chtějí svůj záměr realizovat.

Aby to vše mělo smysl, je potřeba zjistit, jak poplatky co nejlépe využít právě pro zlepšení veřejného prostoru či veřejné infrastruktury v místě realizace – co by u nás bylo dobré udělat.

V průběhu následujících měsíců bychom měli pro naši lokalitu vypracovat seznam možných investičních záměrů, tj. návrhy, jak by budoucí investiční příspěvky mohly být využity. Seznam bude možné průběžně aktualizovat.

Typově by to mohla být například oprava či realizace nových chodníků, zklidnění dopravy, osvětlení, kontejnerová stání, hřiště, místa pro sezení, ohniště, místa pro grilování, menší sportoviště (např. workouty či prostory pro míčové hry) herní prvky či realizace z oblasti tzv. modrozelené infrastruktury (např. stromořadí, travnaté pásy nebo tůně).

Pro naši oblast máme zatím podněty:

  • Zajistit bezpečnost chodců na kritickém místě ulice Horská (v místech u č.p.1378,1368 a dál), kde je vozovka úzká a pro pěší velmi nebezpečná
  • Zklidnění dopravy/chodník v ulici u Slunečních lázní
  • Zklidnění dopravy v ulici U Koupalište, hlavně v místě širokých křižovatek s ulicemi Botanická a Přírodní
  • Vybudování drobného sportoviště a dalšího vybavení v místě lokálního centra "Horská"
  • Řešení ulice U Pramenů – bezpečnost chodců

Pokud máte jakýkoli další návrh, prosím, napište. Plány by bylo ideální probrat na setkání, které se snad povede naplánovat na termín do konce června, uvítáme tipy na místo (Lesák, U Piráta, U Kudrnáče?). Zároveň bude dobré otevřít otázku rozšíření území a počtu členů OV.