Územní studie Ruprechtice - k připomínkování do 6.5.

06.04.2022

Územní studie Ruprechtice - Ekoflora - zadavatelé této územní studie se nad rámec stavebního zákona rozhodli zveřejnit tento návrh k písemnému připomínkování v termínu od 6.4. 2022 do 6.5.2022

Podrobnosti naleznete na tomto odkaze     https://www.liberec.cz/liberec/US-liberec-Ekoflora/

Pokud budete mít podněty a připomínky k této studii, můžete je zasílat na níže uvedené emaily:

 ruprechtice@magistrat.liberec.cz

ruprechtice-horska@seznam.cz osadního výboru ( ).

a my se pokusíme vaše podněty zapracovat.