Participativní rozpočet – pojďme vymyslet oživení veřejného prostoru v místě, kde bydlíme a každodenně se pohybujeme

24.05.2023

Stačí nápad, jednoduchý náčrt a popis. Může to být třeba pítko, venkovní ping-pongový stůl, lavička, vývěska, zvelebení zapomenutého místa.

Návrhy můžeme podávat od 1. 4. do 30. 6. 2023,

Projekty soutěží ve třech kategoriích:

  • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou od 40 tisíc do 400 tisíc korun. Celková částka určená pro malé projekty činí 2 000 000 Kč.
  • Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou od 400 tisíc do 1 milionu korun. Celková částka určená pro velké projekty činí 4 000 000 Kč.
  • Supervelký projekt, jehož náklad na realizaci bude více než 1 milion a maximálně 2 miliony korun. Celková částka určená pro supervelký projekt činí 2 000 000 Kč.

Podrobnosti na webu Tvoříme Liberec:

https://participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeliberec/

Další podrobnosti na webu města:
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/rozpocet-mesta/participativni-rozpocet/