Tradiční setkání se zástupci osadních výboru k aktuálním tématům 

25.11.2021

Dne 15.12. se bude konat setkání zástupců osadních výboru s panem primátorem. Obsahem setkání mají být aktuální témata, která se přímo týkají nás a našich sousedů. Předmětem jednání má být předběžný plán oprav komunikací pro příští rok, podněty k zimní údržbě, stav schvalování územního plánu a participativní rozpočet. Dále by se měl probrat např. stav velkých projektů města, manuál veřejného prostoru, pravidla pro jednání s developery, finanční situace města, investiční plán.....apod.