Liberec rozšiřuje počet nádob na sběr bioodpadů   

30.03.2023

Statutární město Liberec rozšíří počet nádob na sběr bioodpadu z domácností na 1 500 hnědých nádob. Kdo má zájem, včetně těch, kteří zasílali žádost v minulosti, aby svou poptávku zaslali na email: vinar.michal@magistrat.liberec.cz


https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-ekologie-verejneho-prostoru/aktuality/rozsireni-nadoboveho-sberu-bioodpadu.html