Dohotovení územní studie

26.09.2022

Nebylo lehké najít shodu, ale snad se již daří.  Toto místo se pomalu stává lokálním centrem rozrůstající se městské oblasti "Horská". Snahou je lokální centrum "Horská"vytvořit jako živý veřejný prostor využívaný co nejširší skupinou obyvatel oblasti. Místem, kde je možné se potkat se známými a dát si kávu, vypustit děti s kamarády, zaběhat si ..... nebo si třeba pod stromy zahrát petanque. Návrh vychází z potřeb nově vznikající čtvrti a krajinného rázu okolí, zároveň ctí majetkové poměry. V maximální možné míře  zachovává prostupnost územím a zeleň. Návrh vznikal velmi dlouho a stál hodně úsilí, děkujeme všem, co se na něm trpělivě podíleli a všem, co se budou podílet na realizaci a "oživování" tohoto místa.