Přejeme si, aby naše "Horská" byla stále příjemnějším místem k životu v podhůří Jizerských hor. Naší snahou je chránit to, co nám vyhovuje, a zlepšovat to, co je potřeba změnit. Osadní výbor a práce v něm je možností, jak naši čtvrť a její okolí podpořit. Snažíme se o podporu setkávání se a postupného vzniku fungujícího veřejného prostoru - vytvoření menších dětských hřišť či sportovišť a odpočinkových prvků, pohodlné užívání komunikací, bezpečnou cestu dětí do školy. Zároveň si přejeme, aby intenzivní městská výstavba a potřebné "zahušťování" probíhalo v centru města a naše Horská si udržovala charakter místa, kde okraj Liberce přechází v krásné a tajemné Jizerky.