Přejeme si, aby naše "Horská" byla stále příjemnějším místem k životu v podhůří Jizerských hor. Naší snahou je chránit to, co nám vyhovuje, a zlepšovat to, co je potřeba změnit. Osadní výbor a práce v něm je možností, jak naši čtvrť a její okolí podpořit. Snažíme se o podporu setkávání se a postupného vzniku fungujícího veřejného prostoru - vytvoření menších dětských hřišť či sportovišť a odpočinkových prvků, pohodlné užívání komunikací, bezpečnou cestu dětí do školy. Zároveň si přejeme, aby intenzivní městská výstavba a potřebné "zahušťování" probíhalo v centru města a naše Horská si udržovala charakter místa, kde okraj Liberce přechází v krásné a tajemné Jizerky.


Nebylo lehké najít shodu, ale snad se již daří. Toto místo se pomalu stává lokálním centrem rozrůstající se městské oblasti "Horská". Snahou je lokální centrum "Horská"vytvořit jako živý veřejný prostor využívaný co nejširší skupinou obyvatel oblasti. Místem, kde je možné se potkat se známými a dát si kávu, vypustit děti s kamarády, zaběhat si...