Aktuality:

Zastupitelstvo města dne 30. 9. 2021 schválilo naši žádost o založení Osadního výboru Ruprechtice-Horská usnesením č. 232/2021