Zápis z první schůze Osadního výboru

23.10.2021

V pátek 15. 10. 2021 proběhlo první setkání osadního výboru, zde je v bodech souhrn jednání:

1) Poděkování za založení OV

2) Nastavení komunikace Osadního výboru :

  • zatím převážně osobní komunikace a řešení témat "na místě", založení FB skupiny, vytvoření jednoduchého webu s uvedením e-mailu (zatím ne on-line diskuze, není časová kapacita na moderování)
  • otázka pravidelného setkávání  → vybrat vhodný čas
  • Probíhá spolupráce se spolky a aktivními jednotlivci z přilehlých oblastí, hlavně druhé strany Horské, kde je shodný typ území a podobné řešené problémy

2) Souhrn hlavních témat k řešení:

  • bezpečnost ulic (cesta do školy, na kroužky): U Slunečních Lázní, U Pramenů, celá Purkyňova/Javorová → postupně zajišťovat hledání vhodného řešení (obytné zóny, resp. obytné zóny zahrnuté v zónách 30 aj.; náročné na komunikaci, není obeznámenost s rozdílem mezi zónou 30 a obytnou zónou → připravit přehled "pro a proti" všech možností na web);
  • dotaz na objízdnou silnici od lomu, postupuje výstavba?
  • jako hřiště, resp. prostor pro dětskou jízdu na kolech, bruslích, koloběžkách v současné době v lokalitě slouží ulice Botanická, ulice Přírodní/ U Trianglu, Purkyňova, U Hájovny, U Slunečních lázní → věnovat se bezpečnosti - hlavně systémově změnou režimu + stavební úpravy jako doplněk (obytné zóny, obytné zóny zahrnuté do zóny 30)
  • požadavek na "zastropování" výšky výstavby v celé širší lokalitě a respektování reliéfu terénu, kdy hory postupně přecházejí v zástavbu a dále v město + soulad s okolní zástavbou; sledují i nerezidenti oblasti
  • návrh kolmého parkování (které bude určené pro návštěvníky Lesního koupaliště) - u kontejnerů U Slunečních lázní, zároveň nutnost zkulturnění místa
  • podněty k chystané výstavbě (Vilapark Horská, Ekoflora, Dolce Vita Horská, projekt domů U Slunečních lázní, louka u Ekoflory a další) -  udržitelnost ve vztahu k charakteru a kapacitě území → požadavek posuzovat oblast výstavby jako celek, nikoli jako jednotlivé projekty

3) Plánovaná akce setkání s občany:

 1. 11. 2021 se chystá setkání politiků s občany - představení soutěže pro lokální centrum u vjezdu do Ekoflory  → sepsání návrhů a požadavků k řešenému území